Cookiebeleid

 

In dit beleid informeren we u over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de website van ons kantoor. Zoals uitgelegd in onze privacyverklaring beschikbaar op deze website, werd dit beleid opgesteld door AG Insurance (afgekort AG) NV/SA, met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, BTW BE 0404.494.849 (RPR – Brussel).

Ons kantoor gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, dit cookiebeleid, en voor zover de geplaatste cookies uw persoonsgegevens verzamelen, onze privacyverklaring beschikbaar op deze website. Dit cookiebeleid is van toepassing op deze website van ons kantoor.

Voor zover cookies uw persoonsgegevens verzamelen, ziet ons kantoor toe op de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer algemene informatie over hoe ons kantoor uw persoonsgegevens gebruikt, vindt u in onze privacyverklaring beschikbaar op deze website.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat gedurende zijn levensduur wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.

Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze website. In dit cookiebeleid begrijpen wij onder “cookie” zowel cookies als gelijkaardige technologieën.

2. Welke cookies gebruiken wij?

A. Wij gebruiken “strikt noodzakelijke cookies”

Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website. Ze worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. U kunt deze cookies niet weigeren, maar u kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren. In dat geval zal de website (of bepaalde delen ervan) niet (goed) werken.

B. Wij gebruiken “analytische cookies”

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te leren kennen (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, etc.). Die informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren. Wij gebruiken die cookies enkel nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

C. Overzicht

Een overzicht van de gebruikte  cookies vindt u hieronder:

 • Cookies essentiels

  Ces cookies sont nécessaires pour la fonctionnalité du site web, et peuvent par conséquent pas être désactivés.
  Si vous préférez de bloquer ces cookies aussi, il faut désactiver l’acceptance des cookies dans las paramètres de votre navigateur. Attention : ceci peut rendre le site web insensible ou quelques fonctions pourraient devenir inaccessible.

 • Cookies fonctionnels

  Ces cookies sont utilisés pour améliorer la fonctionnalité du site Web. Par exemple l'intégration d'un cookie pour permettre de conserver vos préférences sur une page filtrable.
  Des cookies fonctionnels ne stockent jamais de l’information personnelle dans la mesure où vous pouvez être identifié comme utilisateur; l’information est anonyme.
  Nous vous recommandons d'accepter ces cookies pour permettre d'utiliser l'expérience complète.

 • Cookies analytiques

  Ces cookies sont implémentés pour nous permettre d'analyser le procédé du visiteur pour lui servir mieux dans le futur.
  Toutes les données qui sont collectées, seront stockées anonymement et ne peuvent pas être liées au visiteur.

 • Cookies de personalisation

  Ces cookies peuvent être montés par le site web et/ou des tools troisièmes parties pour permettre de personnaliser votre expérience de visiteur. Ceci peut consister des tests A/B, l'injection de l'information connue or de distribuer de contenu aligné sur votre profil d'utilisateur.
  En interageant avec les tools mentionnés ci-dessus, des données additionnelles peuvent être collectées dans votre profil d'utilisateur, étant anonyme ou pas.

3. Alle cookies (behalve de strikt noodzakelijke) worden enkel geplaatst nadat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven

Strikt noodzakelijke cookies

(verplicht)

 • Die cookies zijn nodig voor het goed en veilig functioneren van onze website en , of zijn strikt noodzakelijk om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren.
 • Zij kunnen niet worden geweigerd, maar u kunt wel uw browser instellen om ze te blokkeren en/of te verwijderen.  

 

Niet-strikt noodzakelijke cookies

(facultatief)

 • Die cookies worden enkel geplaatst nadat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 • U kunt zelf kiezen of u alle, sommige of geen van die cookies aanvaardt op onze website.
 • U heeft ook steeds de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren in de toekomst te wijzigen en uw eerdere toestemmingen in te trekken.
 • Meer informatie vindt u hier.

A. Wat zijn de gevolgen als ik alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies aanvaard of weiger?

Als u instemt met het gebruik van alle of bepaalde

Niet-strikt noodzakelijke cookies

 • Betekent dit dat alle of de desbetreffende niet-strikt noodzakelijke cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, en dit gedurende de ganse levensduur van de desbetreffende cookies. De levensduur van de cookies vindt u terug in uw cookievoorkeurenmenu.
 • Uw toestemming (per apparaat) geldt voor een beperkte duur (12 maanden), d.w.z. dat gedurende die geldigheidsduur nieuwe cookies geplaatst kunnen worden (tenzij u in de tussentijd uw toestemming zou hebben ingetrokken).
 • Strikt noodzakelijke cookies zullen ook worden geplaatst, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

 

Als u geen niet-strikt noodzakelijke cookies aanvaardt

 • Hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen.
 • Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze website dan niet (goed) werken.
 • Strikt noodzakelijke cookies zullen toch nog worden geplaatst, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

B. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op onze website instellen en wijzigen?

a. Tijdens uw eerste bezoek

Wanneer u de website met niet-strikt noodzakelijke cookies voor de eerste keer op een bepaald apparaat bezoekt, verschijnt een cookie banner waarin u kunt aangeven dat u:

Ofwel

gaat u akkoord met het het gebruik van alle cookie op onze website

 • Dit kan u doen door op de knop “Aanvaard alle cookies” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van niet-strikt noozakelijke cookies en het lezen ervan telkens als u op hetzelfde apparaat onze website bezoekt.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

Ofwel

akkoord gaat met het gebruik van bepaalde categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies

 

 • Die kan u door te klikken op “wijzig uw voorkeuren” en aan te geven met welke categorieën van die cookies u instemt.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van het desbetreffende type cookie en het lezen van deze cookies telkens als u op hetzelfde apparaat onze website bezoekt.
 • De categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies waarmee u niet instemt, zullen niet geplaatst worden op uw apparaat.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

Ofwel

niet akkoord gaat met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies

 

 • Dit kan u doen door op de knop “Weiger alle cookies” te klikken, ofwel door verder te surfen op de website zonder een keuze te maken in de cookie banner.
 • Dit betekent dat niet-strikt noodzakelijke cookies niet zullen worden geplaatst.
 • Maar strikt noodzakelijke cookies zullen toch worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

Hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies, zullen die aanvaarde cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen. 

b. Na uw eerste bezoek

Wanneer u onze website bezoekt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens een eerste bezoek aan onze website op hetzelfde apparaat (zie hier voor meer informatie):

 

 1. Zal geen cookie banner meer verschijnen, tenzij:
  1. uw toestemming niet langer geldig is na het verstrijken van de geldigheidsduur ervan (zie hierna); of
  2. u tijdens uw eerste bezoek geen enkele keuze heeft gemaakt.

Hier leest u wat u kunt aangeven in de nieuwe cookie banner.

 

 1. Maar behoudt u de volledige controle over uw cookievoorkeuren:

U kunt op ieder moment eenvoudig in uw cookievoorkeurenmenu op elke website uw eerdere toestemming voor niet-strikt noodzakelijke cookies intrekken en uw cookievoorkeuren wijzigen.

 

Dit kan u doen door:

 • Eerst te klikken op knop “cookiebeleid” onderaan de website;
 • Vervolgens te klikken op de knop “Wijzig uw voorkeuren” of op de knop “Weiger alle cookies”.

 

c. Na de geldigheidsduur van uw toestemming of van de instelling van uw cookievoorkeuren

Uw toestemming en cookievoorkeuren (per apparaat) zijn geldig voor een beperkte duur (1 maand). Na deze termijn zult u opnieuw een cookie banner zien wanneer u onze website met niet-strikt noodzakelijke cookies voor het eerst op een specifiek apparaat bezoekt.

In die nieuwe banner kunt u aangeven dat u:

Ofwel

akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op onze website

 

 • Dit kan u doen door op de knop “Aanvaard alle cookies” te klikken.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van niet-strikt noodzakelijke cookies en het lezen ervan telkens als u op hetzelfde apparaat onze website bezoekt.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

Ofwel

akkoord gaat met het gebruik van bepaalde categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies

 • Dit kan u doen door te klikken op "Wijzig uw voorkeuren" en aan te geven met welke categorieën van die cookies u instemt.
 • Dit betekent dat u akkoord gaat met het ontvangen van het desbetreffende type cookie en het lezen van deze cookies telkens als u op hetzelfde apparaat onze website bezoekt.
 • De categorieën van niet-strikt noodzakelijke cookies waarmee u niet instemt, zullen niet geplaatst worden op uw apparaat.
 • Ook strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen.

Ofwel

niet akkoord gaat met het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies

 

 • Dit kan u doen door op de knop “Weiger alle cookies” te klikken, ofwel door verder te surfen op de website zonder een keuze te maken in de cookie banner.
 • Dit betekent dat niet-strikt noodzakelijke cookies niet zullen worden geplaatst.
 • Maar strikt noodzakelijke cookies zullen toch worden geplaatst en gelezen, tenzij u deze uitschakelt in uw browserinstellingen. 

Hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies, zullen die aanvaarde cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen. 

d. In uw browserinstellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen op ieder moment wijzigen door uw voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is.

Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant:

Firefox

Chrome

Safari

Internet explorer

Als uw browserinstellingen alle cookies blokkeren, is een cookie banner te zien op de website die u bezoekt, maar zelfs indien u niet-strikt noodzakelijke cookies aanvaardt, zullen die cookies niet worden bewaard en gebruikt als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen.

4. U kan op ieder moment uw toestemming voor niet-strikt noodzakelijke cookies intrekken

U kunt uw toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies op ieder moment eenvoudig intrekken als volgt:

Op elke webpagina:

In uw browserinstellingen

 

 • Klik eerst op de knop “Cookiebeleid” onderaan de website;
 • Vervolgens klikt u op de knop “Wijzig uw voorkeuren” of op de knop “Weiger alle cookies”

 

Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer

 

Het intrekken van uw toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies betekent dat geen nieuwe (van de desbetreffende categorie van) niet-strikt noodzakelijke cookies zullen worden geplaatst.

Uw keuze voor de intrekking van uw eerdere toestemming voor het gebruik van alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies op onze website zal per apparaat opnieuw geldig zijn voor een beperkte duur (1 maand). Meer informatie over wat gebeurt na het verstrijken van die geldigheidsduur, vindt u hier.  

Indien u uw eerdere toestemming voor alle of bepaalde niet-strikt noodzakelijke cookies intrekt, dan blijven de cookies die reeds met uw eerdere toestemming werden opgeslagen op uw apparaat tot zolang de levensduur van de desbetreffende cookie is verstreken. De levensduur van de desbetreffende cookie vindt u in uw voorkeurenmenu.

U kan wel zelf de reeds opgeslagen cookies op uw apparaat voor het verstrijken van de levensduur ervan verwijderen via uw browersinstellingen. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browserfabrikant.

5. U kan alle reeds opgeslagen cookies verwijderen  

U kunt zelf de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat voor het verstrijken van de levensduur ervan verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant:

Firefox

Chrome

Safari

Internet explorer

Om technische redenen zijn wij niet in staat om al opgeslagen cookies in uw apparaat in uw plaats te verwijderen. U kunt die cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

6. U kunt altijd op de hoogte blijven van wijzigingen aan dit cookiebeleid

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner die verschijnt wanneer u onze website bezoekt.

Als de aanpassing tot een grote verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), ziet u opnieuw een cookie banner waarin u uw cookievoorkeuren kunt aangeven.

En visitant le site web pour la première fois, vous pouviez définir vos préférences d'usage de cookies.
Si vous désirez réviser ou modifier ces préférences, veuillez appuyez sur le bouton ci-dessous.